Програми, обяснения и карти


Loadstone:". • "LoadStone" е програма специално разработена за ползване със екранен четец. Тя работи с адаптирани карти на "Garmin", "Open street map - OSM" и други. Работи както с вградените GPS приемници на новите модели мобилни телефони, така и с външен приемник посредством "blue tooth". Програмата има два режима на работа, навигация, и разглеждане. При първия режим, тя дава информация за близкостоящи точки улици, номера, и други категории обекти. При втория може да се търси адрес, да се маркират контролни точки, да се направи маршрут, и много други възможности.


 • Loadstone 0.74 подписана с публичен сертификат, на Български и Английски език, в зависимост от менюто на телефона:Свали!


 • Карта на България на латиница. Инсталирайте "Loadstone" в карта памет и го стартирайте за да си създаде файловата структура с базата данни. Файла с картата се копира в папка "data\other\loadstone\databases". Файла се казва "default" и се припокрива със съществуващия в посочената папка:Свали!


 • За правилно задаване на GPS приемника, трябва да отидете в меню, settings-настройки, settings-настройки, general-общи, positioning-локализация, positioning metod-методи за локализация. Първото е bluetooth GPS, включвате ако имате външен приемник и изключвате останалите. Второто е assisted или подпомогнат GPS включвате за да може локализацията да бъде по-точна, като за целта телефона ползва допълнителна информация от клетките през GPRS. Трябва да имате мобилен интернет без ограничения. Аз смятам, че няма ефект от включен подпомогнат GPS. Следващото е integrated или интегриран GPS, включвате, когато не ползвате външен, а работите с вградения на телефона. Четвъртото е зависим от мрежа, изключвате, ако не ползвате подпомогнат.
  След това стартирате Лоудстоун, опции и отваряте подменюто на GPS. Избирате Find или търси GPS, появяват се няколко възможности, и избирате от списъка такъв, какъвто сте настроили в менюто "методи за локализация".След 2 секунди се чува звук и съобщение "няма сигнал", това е нормално. Програмата започва да търси сателити, и като намери съобщава "добър сигнал, еди-колко си сателита". Тази операция може да отнеме понякога и 20 - 30 минути при първоначално стартиране, особено на Symbian 9.2, а не рядко и на 9.3. По време на търсенето като натиснете цифра 7 ще чуете информация с колко сателита е свързан, от колко възможни. За да запаметите приемника по подразбиране, отивате в опциите на Лоудстоун, GPS и избирате "запази като подразб.".
  С натискане на "C" клавиш за изтриване и след това нула, се включва режим обучение. Натискайте кратко и дълго бутоните за да разберете какви функции изпълняват. Има команди с комбинация на "C", и след това кратко и дълго натискане на клавишите.


  Nokia maps, или "Карти".:".


 • Това е вградена функция в софтуера на телефона, която се състои от два компонента. Първата е софтуера "Maps" или "Карти" която неможе да се премахва, а само да се обновява, и втората е самата карта. Тя стои в картата памет и е с име "Cities".


 • Инсталационен файл "Nokia Maps" или карти, последна подходяща версия за работа с говорещия софтуер. За телефони със Symbian 9.2, неподписана. Подпишете с личен сертификат, или инсталирайте на хакнати телефони.Свали!

 • Версия специално за модели Nokia E66 и E71 подписана.Свали!

 • Инсталационен файл "Nokia Maps" или карти, последна подходяща версия за работа с говорещия софтуер. За телефони със Symbian 9.3, подписана.Свали!

 • Карта на България от 9 септември 2013 и обновени гласове за пешеходна навигация. Папка "Cities" копирайте в основната папка на карта памет.Свали!


 • Скайп: ivailo.kovachki
  Ел-поща: kovachki68@gmail.com
  В профила ми на скайп ще намерите мобилни телефони за връзка.